Prohlášení o politice kvality

ECOLIGHT jako profesionální výrobce světel, dodavatel osvětlovacích zařízení, údržby, testování a zprostředkování služeb se zavázal k rozvoji a udržování systému řízení jakosti v souladu s požadavky ISO 9001:2015.

ECOLIGHT se snaží chovat se v podnikání ke svým zákazníkům a jejich požadavkům s celkovou věrností.  Kvalitu definujeme jakou soulad potřeb našich zákazníků, jak vnitřních, tak i externích, a splnění všech požadavků na kvalitu.

K dosažení tohoto cíle potřebujeme spolupráci a úsilí celého týmu ECOLIGHT. Musíme fungovat jako tým v našem úsilí poskytnout vždy zákazníkovi to, co potřebuje.  Ve snaže podpořit týmovou práci jsme šli na zaměstnance a požádali o pomoc při psaní našich firemních zásad. Následující zásady byly podepsány všemi zaměstnanci ECOLIGHT.

Na ECOLIGHT jsme se zaměřili, abychom dosáhli nejvyššího stupně spokojenosti zákazníků.

Dosáhneme toho takto:

-          Poznáním, kdo jsou naši zákazníci a co chtějí.

-          Neustálým zlepšováním každé práce každý den.

-          Zapamatováním si, že jsme zde pro naše zákazníky.

-          Odpovědnost a respekt za naši práci a jeden k druhému.

-          Vzděláváním se navzájem.

ZÁMĚR

Naším cílem je navrhnout a dodat vysoce kvalitní výrobky, včas a za nejnižší cenu. Dosažení těchto cílů povede ke spokojenosti zákazníků, zvýšení výkonu mědi na aplikační úrovni a neustálé zlepšování efektivity procesu. Jakmile je cíle dosažené, měl by být uznán a vynulován, aby stimuloval další zlepšení kvality. K dosažení našich cílů se budeme neustále soustředit na kvalitu s plným nasazením, odhodlání a týmovou práci.

   

   

ISO 50001   Bureau Veritas logo

ELEKTROS TAUPYMO SPRENDIMAI, UAB (ECOLIGHT) je na ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a ISO 50001 certifikovanou společností.