Prohlášení o politice životního prostředí

   

Jako výrobce energeticky účinného osvětlení ECOLIGHT chápe velký význam ochrany životního prostředí, ve kterém žijeme. Společnost ECOLIGHT zavedla systém péče o životní prostředí s cílem podnikat v souladu s environmentální legislativou. Kromě toho výrobky ECOLIGHT přispívají k péči o životní prostředí tak, že tyto svítidla ušetří tisíce kilowattů elektřiny, což přispívá ke snížení emisí uhličitého a zvyšuje účinnost zdrojů.

Konkrétně ECOLIGHT podporuje následující politické cíle:

-          Podporování právních předpisů v oblasti životního prostředí,

-          Sledování vlivu činnosti společnosti na životní prostředí s cílem ji neustále zlepšovat,

-          Omezení obtěžování prostředí a životního prostředí, přičemž se berou v úvahu nejlépe dostupné a finančně dostupné technologie,

-          výzkum a vývoj produktů, usilující o rozšíření přínosů pro životní prostředí s cílem snížit celkové zatížení životního prostředí,

-          přístup našich zákazníků k informacím o dopadu našich produktů na životní prostředí,

-          poskytovat všem zaměstnancům příslušné školení a sledovat veškerá opatření se všemi zaměstnanci,

-          rozvíjet a uplatňovat všechny nezbytné komunikační prostředky, aby bylo zajištěno, že tato politika bude dodržována.

Toto prohlášení o environmentální politice bylo schváleno vedením společnosti a bylo sděleno všem zaměstnancům.

ISO 50001   Bureau Veritas logo

ELEKTROS TAUPYMO SPRENDIMAI, UAB (ECOLIGHT) je na ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a ISO 50001 certifikovanou společností.